11.december 2018, 23:16

 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

NORSK SLOVAKISK FORUM samarbeider med alle aktører som er aktive innen utviklingen av norsk-slovakiske relasjoner. Vi har også et godt samarbeid med Kontoret for slovaker i utlandet (GSZS) som styres direkte av Slovakias regjering og som støtter slovakiske foreninger rundt i verden.

Ett av foreningens viktigste mål er å samle Slovakias venner i Norge – dvs enkeltpersoner eller organisasjoner som har noe med Slovakia, slovakisk næringsliv eller kultur å gjøre. Vi er åpne for deltakelse i felles prosjekter eller arrangement som fremmer norsk-slovakisk kulturutbytte og kunnskapsøkning om våre to land. Se en oversikt over arrangement vi gjennomførte for å få en idé om våre satsingsområder.

I henhold til NSFş vedtekter kan styre utnevne til æresmedlemmer personer som har gjort eksepsjonell innsats for videreutvikling av norsk – slovakiske relasjoner. NSF har følgende æresmedelmmer:

H.E. Andrej Sokolík
tidligere Slovakias ambassadør til Norge

H.E. Dušan Rozbora
tidligere Slovakias ambassadør til Norge

Claude Baláž
tidligere generalsekretær ved Kontoret for slovaker i utlandet

Dušan Čaplovič
Den slovakiske republikks visestatsminister for kunnskapssamfunn, Europa-spørsmål, menneskerettigheter og minoriteter. Han er historiker og arkeolog.

Dette er noen av våre viktigste støttespillere:

Veľvyslanectvo SR v Nórsku
H.E. Barbara Illková
T. Heftyes gate 24
0244 Oslo

http://www.mzv.sk/oslo

tel: +47 22 04 94 70
fax: +47 22 04 94 74
e-mail: emb.oslo@mzv.sk

Slovakias ambassade i Norge - Handelsseksjonen
(http://www.mfa.sk/zu/index/podstranka.php?id=69)

Ing. Ľubomír Dovičín
Slovakias ambassade
Thomas Heftyes gate 24
0244 Oslo

Tel.: +47 22 04 94 76
Fax: +47 22 04 94 74
e-mail: lubomir.dovicin@mzv.sk

Yrkestrafikkforbundet

Brugata 19
Postboks 9175, 0134 Oslo
Telefón: +47 21 01 36 00
Fax: +47 21 01 38 51
Kontakt: Geir Anthonsen
mail: geir.@ytf.no

Royal Norwegian Embassy
(www.norway.sk)

Palisády 29
811 06 Bratislava
tlf: +421 2 59 10 01 00
fax: +421 2 59 10 01 15
e-mail: emb.bratislava@mfa.no

Úrad vlády Slovenskej republiky
Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov
(www.gszs.sk)

Nám. slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská republika
tlf: +421-2-57295-740
fax: +421-2-57295-754
e-mail: gszs@vlada.gov.sk

NSF er medlem av Slovakers verdenskongress:

Svetové združenie Slovákov v zahraničí
(www.szsz.sk)

P.O.BOX 33
SK - 814 99 Bratislava 1
Slovenská republika
tlf: +421-2-57 295 740
+49-71-21 23 662
fax: +421-2-57 295 754
e-mail: snuev@aol.com