11.december 2018, 23:15

 

NSF´s STYRE

På årsmøtet velger foreningens medlemmer et styre, bestående av seks medlemmer. Valgperioden er to år. NORSK SLOVAKISK FORUM styres frem til årsmøtet i 2008 av følgende styremedlemmer:

Styreformann – president: Ján Zima

Styremedlemmer:

nestleder – visepresident: Karol Závodný
nestleder – visepresident: Katarína Finstad
styremedlem: Mária Závodná
styremedlem: Darina Orth
styremedlem: Monika Sucháňová