11.december 2018, 23:15

 

BAKGRUNNSINFORMASJON OM NSF

Kjære venner,

NORSK SLOVAKISK FORUM, eller SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV SLOVENSKA ble grunnlagt den 16. juni 2003 og registrert i Brønnøysundregisteret den 10. juli 2003. NSF er en forening med adresse i Oslo, og har som mål å samle Slovakias venner i Norge samt å videreutvikle norsk - slovakiske relasjoner.

Foreningen ble stiftet etter initiativ fra slovaker og Slovakias venner, bosatt i Oslo-området – som en videreutvikling av organisasjoner for den slovakiske minoriteten i Norge. Når man ser på historikken til slovakers utvandring til Norge, oppdager man følgende: det er relativt få slovaker som er permanent bosatt i Norge ( i forhold til andre nasjonaliteter), og de dekker flere forskjellige generasjoner – flyktninger etter 1945, 1968 og en stor gruppe av slovakiske statsborgere som frivillig valgte Norge som sitt andre hjemland, og kom hit etter demokratiske endringer i 1989. En særlig gruppe representerer fagfolk og spesialister som ankom i Norge etter utvidelsen av EU 1. mai 2004, og utfører tidsbegrensede arbeidsoppdrag rundt i landet.

Denne historiske utviklingen har også påvirket slovakers interesseorganisasjoner i Norge. Helt frem til Tsjekkoslovakias splittelse i 1993 var mesteparten av slovaker organisert i Norsk-tsjekkoslovakisk hjelpeforening, senere Forum Norge – Tsjekkoslovakia. I 1993 stiftet man Norsk –slovakisk forening hvilket mest sannsynlig var en reaksjon på utviklingen i Tsjekkoslovakia, siden landet ble delt til to selvstendige stater, og trangen etter selvstendighet ble sterkere en felles kulturelle røtter. Slovakiske foreninger ble grunnlangt i Bergen og i Trondheim.

Ti år etter dannelsen av Norsk – slovakisk forening kunne man helt klart se generasjonsforskjeller blant slovaker som kom til Norge i ulike historiske perioder og med forskjellig motivasjon. Oppfatningen av Norge, erfaringer med det nye hjemladet og ikke minst holdninger til sin egen kultur preges sterkt av den enkeltes skjebne. Noen måtte flykte, andre kom frivillig, noen måtte finne sin plass i samfunnet, andre ble invitert til konkrete arbeidsoppdrag. Noen måtte forsvare sin kulturbakgrunn, andre ble oppfordret til å dele den med nordmenn. Samtidig hadde man ulike oppfatninger om det, hvordan en moderne forening skulle fungere slik at den ivaretar medlemmenes interesser på den beste måten, oppfyller lovens krav og respekterer sine egne vedtekter. Disse motsetningene førte til at en stor gruppe etniske slovaker fulgt av norske venner med forkjærlighet til Slovakia valgte å tre ut av Norsk – slovakisk forening våren 2003 og danne en egen organisasjon som skulle avspeile deres livserfaring og forhold til Norge og Slovakia på en bedre måte.

Resultatet ble at man i dag finner totalt fire slovakiske foreninger i Norge, hvor av dem NSF mer enn 120 medlemmer er den største. Hovedgruppen av våre medlemmer er folk som kom til Norge i løpet av de siste 15 år. I tillegg til dem finner man blant våre medlemmer nordmenn som oppdaget Slovakia på sine feriereiser eller under deres profesjonelle karriere. Norsk Hydro og Telenor har i flere år aktivt deltatt i slovakisk næringsliv, og vi gleder oss over å ha blant oss nordmenn som etter noen års arbeidsopphold i Slovakia ønsker å pleie sine positive erfaringer og minner.

Samtidig ønsker vi velkommen alle slovaker som trenger hjelp eller råd i forbindelse med deres Norges-opphold, uansett lengde eller problemstilling.

Denne internettsiden inneholder grunnleggende informasjoner om foreningen, våre aktiviteter og mål, bibliotek og videofond, medlemskap og samarbeidspartnere. Her finner man også elektronisk utgave av foreningens tidskrift. Vi svarer gjerne på alle spørsmål og tar imot kommentarer og innspill i forhold til vår virksomhet.